Pentru comenzi ne puteti apela la 0729.070.014 de luni pana vineri intre 9-17
Nu exista produse in cos!
Total produse (0):0.00 RON
CATEGORII DE PRODUSE
Ne gasesti pe Facebook
Hotararea judecatoreasca civila. Analiza comparativa NCPC-CPC 1865

Hotararea judecatoreasca civila. Analiza comparativa NCPC-CPC 1865

Comanda la 0729_ 070_ 014
de luni pana vineri intre 10-18
Livrare in 24h
oriunde in tara
Stoc LIMITAT
Descriere
Monografia trateaza institutia hotararii judecatoresti civile intr-o abordare comparativa a Codului de procedura din 1865 si a noului Cod de procedura civila, cu numeroase trimiteri la acte normative speciale si la elemente de drept comparat, in special din perspectiva Conventiei europene a drepturilor omului, dar si a dreptului Uniunii Europene.

Sunt analizate din perspectiva teoretica, dar si practica aspecte precum notiunea si natura juridica a hotararii judecatoresti civile, deliberarea, pronuntarea, redactarea si comunicarea hotararilor, conditiile de forma si de fond, remediile procedurale, efectele procesuale si substantiale ale hotararilor, dar si manifestarea acestora sub forma relativitatii si a opozabilitatii. De asemenea, este examinat sistemul actual national al practicii judiciare, indeosebi mijloacele de asigurare a unei jurisprudente unitare.

Cuprins


TITLUL I. INSTITUŢIA HOTĂRâRII JUDECĂTOREŞTI CIVILE
Capitolul I. Concepţia asupra hotărârii judecătoreşti civile
Secţiunea 1. Noţiuni introductive
§1. Justificarea subiectului
§2. Stilul hotărârilor judecătoreşti
Secţiunea a 2-a. Hotărârea judecătorească civilă în sistemul de drept actual
§1. Noţiunea şi natura juridică a hotărârii judecătoreşti civile
§2. Clasificări ale hotărârilor judecătoreşti civile
§3. Rolul şi importanţa hotărârii judecătoreşti
§4. Concluzii
Capitolul al II-lea. Elaborarea unei hotărâri judecătoreşti civile
Secţiunea 1. Deliberarea judecătorească
§1. Noţiune şi reglementare
§2. Limitele deliberării judecătoreşti
§3. Participanţii la deliberarea judecătorească
3.1. Deliberarea tipică
3.2. Deliberarea în complet de divergenţă
3.2.1. Fundamentele legale ale completului de divergenţă
3.2.2. Compunerea completului de divergenţă
§4. Formele deliberării
4.1. Deliberarea simplă sau tipică
4.1.1. Completul cu un (singur) judecător
4.1.2. Completul de doi judecători
4.1.3. Completul de trei judecători
4.1.4. Completul de cinci judecători
4.1.5. Completul de 25 judecători
4.1.6. Plenul înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie
4.2. Deliberarea în complet de divergenţă
§5. Procedura deliberării
5.1. Deliberarea tipică
5.1.1. Secretul deliberării
5.1.2. Adunarea părerilor membrilor completului de judecată
5.2. Deliberarea în complet de divergenţă
5.2.1. Consemnarea şi motivarea divergenţei
5.2.2. Judecata şi limitele divergenţei
§6. Rezultatul deliberării
§7. Caracterele deliberării
7.1. Etapa decizională
7.2. Etapa secretă
7.3. Etapa orală sau nescrisă
7.4. Etapa magistraţilor judecători (cu excepţiile prevăzute de lege)
Secţiunea a 2-a. Pronunţarea hotărârii judecătoreşti civile
§1. Noţiune şi reglementare
§2. Efectele pronunţării hotărârii judecătoreşti
§3. Procedura pronunţării hotărârii judecătoreşti
Secţiunea a 3-a. Elemente de drept comparat
§1. Québec
§2. Belgia
§3. Franţa
§4. Armenia
§5. Elveţia
Secţiunea a 4-a. Redactarea şi comunicarea hotărârilor judecătoreşti
§1. Noţiunea şi sediul materiei
§2. Modul de comunicare a hotărârii judecătoreşti civile
2.1. Comunicarea din oficiu
2.2. Comunicarea prin agenţii sau salariaţii instanţei
2.3. Modalităţi subsidiare de comunicare
2.4. Comunicarea către autorităţi/instituţii publice
§3. Locul şi data comunicării hotărârii judecătoreşti civile
§4. Propuneri de lege ferenda
§5. Dreptul Uniunii Europene
§6. Efectele comunicării hotărârii judecătoreşti civile
§7. Drept comparat
Capitolul al III-lea. Cerinţele hotărârii judecătoreşti civile
Secţiunea 1. Condiţiile de formă ale hotărârii judecătoreşti civile
§1. Definiţie
§2. Sediul materiei
§3. Analiza condiţiilor de formă ale hotărârii judecătoreşti civile
3.1. Cerinţa formei scrise
3.1.1. Hotărârea trebuie să fie scrisă
3.1.2. Alterări în hotărârea judecătorească
3.2. Cerinţe de redactare
3.2.1. Cerinţe legale
3.2.2. Cerinţe regulamentare
3.2.3. Tehnici de redactare
3.3. Alte menţiuni obligatorii: art. 425 alin. (2) şi (3) NCPC, respectiv art. 261 alin. (1) pct. 7 şi 8 CPC
3.3.1. Menţionarea căii de atac şi a caracterului executoriu al hotărârii
3.3.2. Menţiunea „pronunţată în şedinţă publică”
3.4. Semnarea hotărârii judecătoreşti
§4. Sancţiunile nerespectării condiţiilor de formă
4.1. Nerespectarea formei scrise
4.2. Nerespectarea cerinţelor de redactare
4.2.1. Nerespectarea cerinţelor legale
4.2.2. Nerespectarea cerinţelor regulamentare
4.3. Lipsa menţiunilor obligatorii
4.3.1. Menţiunea privind calea de atac
4.3.2. Menţiunea privind pronunţarea în şedinţă publică
4.4. Lipsa semnăturilor
§5. Drept comparat
5.1. Franţa
5.2. Belgia
5.3. Québec
5.4. Republica Moldova
Secţiunea a 2-a. Cerinţele de fond ale hotărârii judecătoreşti civile
§1. Definiţie
§2. Analiza condiţiilor de fond ale hotărârii judecătoreşti civile
2.1. Condiţiile intrinseci ale motivării hotărârii
2.1.1. Motivarea trebuie să fie pertinentă
2.1.2. Motivarea trebuie să fie corectă
2.1.3. Motivarea trebuie să fie completă
2.2. Condiţiile intrinseci ale dispozitivului
2.2.1. Dispozitivul trebuie să fie corect
2.2.2. Dispozitivul trebuie să fie complet
2.2.3. Dispozitivul trebuie să fie susţinut de motivarea dată hotărârii
§3. Sancţiunile nerespectării condiţiilor de fond
3.1. Nerespectarea cerinţelor privind motivarea
3.2. Nerespectarea cerinţelor privind dispozitivul
3.2.1. Dispozitiv incorect
3.2.2. Dispozitiv incomplet
3.2.3. Dispozitiv în contradicţie cu motivarea
§4. Drept comparat
Secţiunea a 3-a. Remedii procedurale ale hotărârilor judecătoreşti civile
§1. Noţiunea de remediu procedural al unei hotărâri judecătoreşti
§2. Inexistenţa hotărârii judecătoreşti şi aparenţa de drept în materia hotărârilor judecătoreşti
2.1. Există sancţiunea inexistenţei actului juridic?
2.2. Ce înseamnă inexistenţa unei hotărâri judecătoreşti?
2.3. Cum funcţionează această sancţiune?
2.4. Inexistenţa şi aparenţa în drept
§3. îndreptarea erorii materiale, completarea şi lămurirea hotărârii judecătoreşti
3.1. îndreptarea erorii materiale
3.2. Completarea hotărârii judecătoreşti
3.3. Lămurirea hotărârii judecătoreşti
3.3.1. Procedura generală de lămurire a unei hotărâri judecătoreşti
3.3.2. Lămurirea hotărârii judecătoreşti pe calea procedurală a contestaţiei la executare
§4. Căile de atac împotriva unei hotărâri judecătoreşti
4.1. Căile de atac ordinare
4.1.1. Apelul
4.1.2. Cererea în anulare/contestaţia la executare
4.2. Căile de atac extraordinare
4.2.1. Recursul
4.2.2. Contestaţia în anulare
4.2.3. Revizuirea
TITLUL II. EFECTELE HOTĂRâRII JUDECĂTOREŞTI CIVILE
Capitolul I. Analiza efectelor hotărârii judecătoreşti civile
Secţiunea 1. Noţiunea de efect al unei hotărâri judecătoreşti civile
§1. Definiţia efectelor hotărârii judecătoreşti
§2. Clasificarea efectelor hotărârii judecătoreşti civile
Secţiunea a 2-a. Efectele procesuale ale hotărârii judecătoreşti civile
§1. Autoritatea de lucru judecat
1.1. Noţiunea şi conţinutul autorităţii de lucru judecat
1.2. Elementele autorităţii de lucru judecat
1.2.1. Identitatea de persoane
1.2.2. Identitatea de obiect
1.2.3. Identitatea de cauză
1.3. Relativitatea autorităţii de lucru judecat
1.3.1. Tipuri de hotărâri judecătoreşti
1.3.2. încheierile de şedinţă
1.4. Autoritatea de lucru judecat a hotărârilor pronunţate prin admiterea unor excepţii peremptorii
1.5. Funcţionarea autorităţii de lucru judecat
1.5.1. Recunoaşterea autorităţii de lucru judecat
1.5.2. Valorificarea autorităţii de lucru judecat
1.6. Partea din hotărâre care trece în autoritatea de lucru judecat
1.7. Caracterele autorităţii de lucru judecat
1.8. Efectele autorităţii de lucru judecat
1.9. Autoritatea de lucru judecat şi dreptul Uniunii Europene
1.9.1. Principiul autorităţii de lucru judecat în cazul unei decizii interpretative a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, contrară interpretării dreptului UE dată de autoritatea naţională
1.9.2. Principiul autorităţii de lucru judecat în cazul unei decizii a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene care constată neîndeplinirea de către stat a obligaţiilor decurgând din dreptul UE din cauza neconformităţii normei naţionale cu regula de drept al UE
1.9.3. Principiul autorităţii de lucru judecat în cazul unei decizii a Curţii ce anulează un act din dreptul Uniunii
1.9.4. Ipoteza actelor de drept al Uniunii rămase definitive (neatacate cu acţiune în anulare în faţa organelor judiciare europene)
1.10. Autoritatea de lucru judecat şi Convenţia europeană a drepturilor omului
1.11. Autoritatea de lucru judecat în alte sisteme de drept
1.12. Aprecieri finale
§2. Efectul executoriu al hotărârii judecătoreşti civile
2.1. Noţiune
2.2. Fundament legal şi condiţii de existenţă
2.2.1. Fundamentul legal
2.2.2. Condiţiile de existenţă a efectului executoriu
2.3. Conţinutul sau funcţionarea efectului executoriu
2.3.1. Problema efectului prescripţiei executării silite
2.3.2. Suspendarea executării silite
2.3.3. Respectarea legalităţii şi ordinii de îndeplinire a actelor de executare. Controlul jurisdicţional al actelor de executare (comunicare titlu, respectarea competenţelor, formelor şi termenelor defipte de lege, contestaţia la executare)
2.4. Drept comparat
2.4.1. Québec
2.4.2. Belgia
2.4.3. Franţa
§3. Dezînvestirea instanţei
3.1. Noţiune. Conţinut
3.2. Problematica limitărilor sau excepţiilor privind dezînvestirea instanţei ca efect al hotărârii judecătoreşti
§4. Mijloc de probă
4.1. Distincţia dintre forţa probantă a hotărârii judecătoreşti şi autoritatea de lucru judecat
4.2. Distincţia dintre forţa probantă a hotărârii judecătoreşti şi opozabilitatea hotărârii judecătoreşti
§5. Intervertirea prescripţiei
Secţiunea a 3-a. Efectele substanţiale ale hotărârii judecătoreşti civile
Capitolul al II-lea. Manifestarea efectelor hotărârii judecătoreşti civile
Secţiunea 1. Relativitatea efectelor
§1. Noţiune şi fundament
§2. Necesitatea recunoaşterii acestui principiu
§3. Părţile cauzei
3.1. Efectele hotărârii faţă de părţi
3.2. Efectele hotărârii faţă de succesori
3.2.1. Succesorii universali şi cu titlu universal
3.2.2. Succesorii cu titlu particular
3.2.3. Creditorii chirografari
§4. Funcţionarea principiului
4.1. Controlul de legalitate efectuat de instanţa judecătorească de contencios administrativ
4.2. Hotărârea prin care se desfiinţează un act juridic
4.3. Acţiunea în revendicare în cazul unui bun aflat în coproprietate
4.4. Coparticiparea procesuală şi solidaritatea
4.5. Predarea silită a bunurilor mobile sau imobile
4.6. Cazuri prevăzute de Legea societăţilor nr. 31/1990
4.7. Tranzacţia judiciară
4.8. Hotărâri constitutive de drepturi
§5. Diferenţiere faţă de alte instituţii de drept
5.1. Relativitatea şi opozabilitatea
5.2. Relativitatea efectelor hotărârii judecătoreşti şi autoritatea de lucru judecat
Secţiunea a 2-a. Opozabilitatea efectelor hotărârii judecătoreşti
§1. Noţiunea de opozabilitate
§2. Fundamentele juridice ale opozabilităţii hotărârii judecătoreşti
§3. Noţiunea de terţ în dreptul procesual civil şi în materia opozabilităţii hotărârii judecătoreşti
§4. Conţinutul principiului opozabilităţii faţă de terţi a efectelor hotărârii judecătoreşti civile
4.1. Conţinutul pe plan procedural al opozabilităţii faţă de terţi a hotărârii judecătoreşti
4.2. Conţinutul pe plan substanţial a opozabilităţii faţă de terţi a hotărârii judecătoreşti
§5. Cunoaşterea hotărârii judecătoreşti, condiţie a opozabilităţii acesteia
§6. Modul de manifestare a opozabilităţii
6.1. Invocarea hotărârii judecătoreşti contra unui terţ
6.2. Invocarea hotărârii judecătoreşti de către un terţ
§7. Inopozabilitatea faţă de terţi a efectelor hotărârii judecătoreşti
§8. Valorificarea procedurală a inopozabilităţii
§9. Efectele inopozabilităţii
TITLUL III. PERSPECTIVELE INSTITUŢIEI HOTĂRâRII JUDECĂTOREŞTI CIVILE
Capitolul I. Practica judiciară (jurisprudenţa)
Secţiunea 1. Noţiunea de jurisprudenţă
Secţiunea a 2-a. Sistemul actual naţional al practicii judiciare
§1. în sistemul de drept naţional, precedentul judiciar nu este izvor de drept
§2. Rolul practicii judiciare în sistemul actual (rolul hotărârilor judecătoreşti civile)
Secţiunea a 3-a. Necesitatea asigurării unei practici unitare
§1. Presiuni în vederea asigurării practicii unitare
1.1. Presiunea Curţii Europene a Drepturilor Omului
1.2. Presiunea socială
1.3. Presiunea logică-juridică
§2. Factori de limitare a necesităţii de asigurare a practicii unitare
Secţiunea a 4-a. Mijloace de asigurare a practicii unitare
§1. Mijloace procesuale: recursul în interesul legii
§2. Mijloace ştiinţifice: studiul practicii şi convergenţa opiniilor doctrinare
§3. Mijloace profesionale puse la îndemâna magistraţilor: formarea continuă a magistraţilor şi studiul practicii
Capitolul al II-lea. Factori de evoluţie şi tendinţe evolutive
Secţiunea 1. Dezvoltarea gândirii şi a standardelor sociale, factor general de evoluţie
Secţiunea a 2-a. Construcţia Uniunii Europene, un factor de evoluţie particular spaţiului european
Secţiunea a 3-a. Dezvoltarea cooperării internaţionale
Capitolul al III-lea. Pericole, obstacole, provocări
Bibliografie
Index 
45.00 RON
Editura: HamangiuNumar pagini: 390Format: 13x20 cmTip coperta: BrosataData aparitiei: 2014ISBN: 9786066786744Livrare in: 24 de ore lucratoare

Alte carti de la Hamangiu similare cu Hotararea judecatoreasca civila. Analiza comparativa NCPC-CPC 1865, ISBN: 9786066786744

Opinii si recenzii pentru: Hotararea judecatoreasca civila. Analiza comparativa NCPC-CPC 1865

Iti multumim pentru faptul ca vrei sa scrii un review privind unul dintre produsele noastre!

Indicatii pentru a scrie un bun review
  • Acorda-ti timpul necesar pentru a te familiariza cu produsul.
  • Completeaza titlul review-ului. Exemplu: "O lectura de neratat".
  • Sumarizeaza experienta proprie avuta.
  • Include atat punctele forte cat si punctele slabe, explicand de ce acolo unde este cazul.

Ai grija sa:
  • Nu incluzi limbaj neadecvat, care poate jigni sau leza anumite persoane.
  • Nu postezi linkuri catre companii concurente sau catre articole ce nu sunt relevante pentru acest produs.

Ai o intrebare in legatura cu acest produs?
Daca vrei mai multe informatii despre acest produs, sau pur si simplu ai o intrebare pentru noi, te rugam sa ne lasi un mesaj pe pagina Facebook sau sa ne scrii un mail. Facem tot posibilul astfel incat sa iti raspundem rapid.
Acest produs nu dispune inca de un review.

Carti pentru premiile Scolare

NEWSLETTER

Introdu adresa ta de email pentru a afla cele mai noi oferte de tablouri personalizate.
© 2020 DepozitDeCarte. Toate drepturile rezervate. Operator de date cu caracter personal atestat de Autoritatea Nationala de Supraveghere a Operarii Datelor cu Caracter Personal, sub numarul 123456
Plata cu cardul
Webdesign